mandag den 13. maj 2013

I kløerne på amatørerne

Har lige læst i en online-avis, at jobcentrene koster 11 milliarder at drive årligt.

11 svimlende milliarder!! 

Og hvad får vi så for de penge?

Vi får i hvert fald ikke ledige i arbejde. Jeg mener at have hørt, at over 90% af de ledige, der kommer i arbejde, finder job helt uden om jobcentrene.

Hvilket ikke er så sært i betragtning af, at man på jobcentrene beskæftiger en flok medarbejdere, der kalder sig "jobkonsulenter", men for en stor dels vedkommende blot er komplet inkompetente amatører. Jobcentrene stiller nemlig tilsyneladende ingen uddannelsesmæssige krav til deres medarbejdere, hvorfor man som kunde risikerer at blive betjent af sagsbehandlere med baggrund som vinduespudser eller pornofotograf, som Ugebrevet A4 skriver i en artikel.

Og virksomheder udtaler, at de opgiver at bruge jobcentrene til at besætte ledige stillinger, fordi jobkonsulenterne ikke magter at udpege folk med de rette kvalifikationer.

Jeg har også selv haft et par uforglemmelige oplevelser med mit lokale jobcenter: 

  • forkert brevdatering, så svarfrist allerede var udløbet, inden brevet var modtaget
  • indkaldelse til OG deltagelse i tre FULDKOMMEN ENS gruppeinformationsmøder for nyledige, som i indkaldelsen camoufleredes under overskriften "Individuel jobsamtale" - løgn og latin
  • generøst tilbud om at blive testet for ordblindhed til trods for, at det tydeligt fremgår af mine papirer, at jeg har arbejdet med litteratur i 14 fucking år. Jeg er ikke ordblind!
  • skriftlig indkaldelse til aktiveringssamtale, afsendt fire dage efter at jeg havde meldt mig ud af dagpengesystemet 
Og det er kun et udpluk af de absurditeter, jeg oplevede i min tid som ledig.

Derudover foregår al kommunikation fra jobcenteret i en udsædvanlig nedladende tone garneret med trusler om stop af dagpengeudbetaling, hvis man ikke omgående klapper hælene sammen og parerer de ordrer, jobcenteret måtte have udstukket (og således indfinder sig til det tredje identiske info-møde for nyledige).

Og nu er jeg snart færdig med den uddannelse, jeg kastede mig ud i for at slippe for mere ydmygende jobcenter-bureaukrati. 

Så er jeg i kløerne på amatørerne igen. SUUUUUK!

Orker næsten ikke tanken og håber, at regeringen skynder sig at tage livet af den ubegavede flok pengeslugere, der æder så mange milliarder hvert eneste år uden at levere en anvendelig vare. Overlad deres ansvar til a-kasserne. Det er i forvejen svært at skelne mellem de to instansers funktioner, og der er ingen grund til at spise dyr dobbeltkonfekt.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar